รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com

ปั๊มหอยโข่ง

ปั๊มดูดเลน RTB 400 ( 4”)

ปั๊มตู้ RT-S80 ( 3”)

ปั๊มแม็คซีลFUJIWA 3 นิ้ว รุ่น RP-170-3

ปั๊มหอยโข่งซีลเหล็ก 4นิ้ว รุ่น YML4

ปั๊มหอยโข่งซีลเหล็ก 3 นิ้ว รุ่น YML3

ปั๊มหอยโข่งซีลเหล็ก 2 นิ้ว รุ่น YML2

ปั๊มแรงดัน มิซู3นิ้ว รุ่น MM3

ปั๊มแรงดัน มิซู2นิ้ว รุ่น MM2

ปั๊มหอยโข่งVR 3นิ้ว รุ่นYVR3

ปั๊มหอยโข่งVR 2 นิ้ว รุ่นYVR2

ปั๊มแรงดัน KATO – VR 4นิ้ว รุ่น KVR4

ปั๊มแรงดัน KATO – VR 3นิ้ว รุ่น KVR3

ปั๊มแรงดัน KATO – VR 2นิ้ว รุ่น KVR2

ปั๊มหอยโข่งยามา 4 นิ้วรุ่นYMC4/1

ปั๊มหอยโข่งยามา 4 นิ้ว รุ่นYMC4

ปั๊มหอยโข่งยามา 3 นิ้ว รุ่นYMC3

ปั๊มหอยโข่งยามา 2 นิ้วรุ่นYMC2