รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com

ปั๊มชักVR

ปั๊มชัก VR 3นิ้ว รุ่น PVR 94-80/80

ปั๊มชัก VR 2 นิ้ว รุ่น PVR 94

ปั๊มชัก VR 2 นิ้ว รุ่น PVR 90

ปั๊มชัก VR 2 นิ้ว รุ่น PVR 85

ปั๊มชักVR2 นิ้ว รุ่น PVR76

ปั๊มชักVR1.1/2 นิ้ว รุ่น PVR65

ปั๊มชักVR1 นิ้ว รุ่น PVR53

ปั๊มชักVR1 นิ้ว รุ่น PVR49

ปั๊มชักVR1 นิ้ว รุ่น S49