รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com 

ปั๊มเจ็ทดูดลึก 2 นิ้ว 2 ใบพัด รุ่น KB2-250M

รหัส : KB2-250M
ปั๊มเจ็ท 2 นิ้ว 2 ใบพัด ท่อเจ็ทเดี่ยว (Single pipe) ใช้กับบ่อบาดาล 4 นิ้วท่อเจ็ทคู่(Twin pipe) ใช้กับบ่อบาดาล 5-6 นิ้ว ดูดลึกด้วยท่อเจ็ท โดยต่อปั๊มเจ็ทเข้ากับท่อเจ็ทคู่ หรือ ท่อเจ็ทเดี่ยว สามารถดูดน้ำได้ลึก 30 เมตร ส่งสูง 90 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 8,400 ลิตร/ชม. ถ้าต้องการดูดน้ำให้ลึกกว่า 30 เมตร ต้องเร่งรอบเครื่องยนต์ หรือทดมู่เล่ย์ที่เครื่องยนต์ ให้ได้รอบที่
3,000 รอบ ขึ้นไป ในท่อเจ็ทเดี่ยว
3,500-4,000 รอบ ในท่อเจ็ทคู่

จำเป็นต้องใส่วาล์วที่ท่อน้ำออก และปิดวาล์วไว้ครึ่งหนึ่ง เพื่อเพิ่มแรงดันให้กับตัวปั๊มและชุดท่ออัดแรงดัน1.1/4”นิ้ว มีแรงฉุดน้ำได้มากขึ้น
ดูดธรรมดาด้วยท่อเดียว โดยต่อแบบท่อดูดท่อเดียว สามารถดูดน้ำจากบ่อ หรือลำคลองระยะดูดไม่เกิน 9 เมตร ส่งสูงได้ 45 – 60 เมตร ได้ปริมาณน้ำ 25,000 ลิตร/ชม.

 
ข้อมูลแบบต่อท่อเจ็ทคู่และท่อเจ็ทเดี่ยวดูดน้ำบาดาล

MODEL ท่อน้ำ สปีด RPM 2000 รอบ สปีด RPM 3000 รอบ สปีด RPM 4000 รอบ
ระยะส่งสูง ระยะดูดลึก ระยะส่งสูง ระยะดูดลึก ระยะส่งสูง ระยะดูดลึก
(เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร) (เมตร)
KB2-250M 2"x2" 60 20 90 35 120 40
ปริมาณน้ำ 140 ลิตร/นาที
ข้อมูลแบบต่อเดี่ยวดูดน้ำธรรมดาลึกไม่เกิน9 เมตร สปีด RPM 2000 รอบ สปีด RPM 3000 รอบ สปีด RPM 4000 รอบ
ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ ระยะส่งสูง ปริมาณน้ำ
(เมตร) (ลิตร) (เมตร) (ลิตร) (เมตร) (ลิตร)
  30 350 45 425 60 500

 

ปั๊มเจ็ทดูดลึก 2 ใบพัด KB2-250M

ปั๊มเจ็ทคู่ 2 นิ้วแบบดูดน้ำลึก และส่งสูงชนิด 2 ใบพัด พร้อม ชุดท่อเจ็ทคู่ปอ 6 นิ้ว หรือท่อเจ็ทเดี่ยวปอ 4 นิ้ว มู่เลย์ 3 นิ้วร่อง B แบบร่องคู่ใช้ต่อกับมอเตอร์ขับกำลังขนาด 7 แรงม้าขึ้นไป รอบมอร์เตอร์ 1400-2900 รอบ หรือต่อกับเครื่องยนต์ทั่วไป รถไถนาแบบเดินตามขนาด 10 แรงม้าขึ้นไป ลูกมู่เลย์ตัวขับ ขนาดมาตรฐาน 6 นิ้ว