รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com 

ปั๊มหางหอยโข่ง

ปั๊มหางเป็นปั๊มหอยโข่งใช้ดูดน้ำเข้าแปลงนาข้าว แปลงพืชผลทางการเกษตรตัวปั๊มทำจาก อลูมิเนียมต่อกับเพลาและใบพัดซึ่งกลึงมาตรฐานพอดีกับตัวปั๊มหอย สูบน้ำโดยตัวปั๊มหอยโข่งลงไปในน้ำโดยตรง มีด้ามต่อซึ่งสามารถถอดได้ประกอบเข้ากับตัวปั๊ม และอาศัยกำลังขับจากเครื่องยนต์เล็กเป็นต้นกำลัง อาจต่อโดยชนตรงกับเครื่องยนต์ หรือใช้สายพานขับตัววินทด

การติดตั้งใช้งาน
ปั๊มหางหอยโข่ง + ด้ามธรรมดา + ด้ามหูบิด (กรณีต้องการเพิ่มความยาว) + วินทด + เครื่องยนต์ หรือ มอเตอร์

ขนาดของปั๊มหางหอยโข่ง
ปั๊มหางหอยโข่ง ท่อดูด-ส่ง 1.1/2นิ้ว ,2 นิ้ว , 3 นิ้ว , 4 นิ้ว , 5 นิ้ว , 6 นิ้ว
ด้ามธรรมดา 2 – 4 เมตร
ด้ามหูบิด 2 – 4 เมตร
มอเตอร์ 3 – 7.5 แรงม้า
เครื่องยนต์ 5.5-11 แรงม้า

 

ปั๊มหางหอยโข่ง ขนาด1.1/2นิ้ว ใช้กับเครื่องยนต์ 3 แรงม้า
ปั๊มหางหอยโข่ง ขนาด 2นิ้ว ใช้กับเครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า
ปั๊มหางหอยโข่ง ขนาด 3 - 6นิ้ว ใช้กับเครื่องยนต์ 8-11 แรงม้า
 

วินทดท่อ
วินทดท่อทำจากวัสดุอย่างดี คงทน ภายในมีบู๊ทตัวเมีย เพื่อใช้สวมกับบู๊ทตัวผู้ของด้ามต่อธรรมดา มู่เล่ย์ที่ติดอยู่ทำหน้าที่ขับสายพานที่ต่อมาจากเครื่องยนต์หรือจากมอเตอร์ เมื่อเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ทำงานจะส่งกำลังผ่านบู๊ทภายในด้ามต่อไปหมุนใบพัดปั๊มหอย ปั๊มหอยที่อยู่ในน้ำจะสูบน้ำขึ้นมาโดยผ่านสายส่งน้ำ