รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com


 JET PUMP ปั๊มแบบหัวฉีด
หลักการทำงานของปั๊มแบบหัวฉีด ( Jet Pump )

น้ำจากหัวฉีดซึ่งมีแรงดันสูงจะพุ่งผ่านช่องแคบของท่อที่มีลักษณะเป็นคอคอด (Venturi) ความเร็วที่พุ่งออกจากหัวฉีด ทำให้น้ำที่อยู่รอบๆไหลตามสายน้ำผ่านท่อคอคอดเข้าไปด้วย และไหลเข้าไปสู่ทางดูดของปั๊มอีกตัว เช่น ปั๊มแบบท่อนสูบ หรือปั๊มแบบแรงเหวี่ยงเป็นต้น ปริมาณน้ำที่ออกจากปั๊มส่วนหนึ่งจะถูกส่งย้อนกลับเข้าไปสู่หัวฉีดใหม่ อีกส่วนที่เหลือจะไหลออกไปใช้งาน