รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com


เรื่องน่ารู้ปัจจัยที่ทำให้ดูดน้ำไม่ขึ้น


ปัจจัยที่ทำให้เปลืองพลังงาน และมีผลต่อปริมาณน้ำ และความแรงของน้ำ

-ขนาดท่อ และน้ำหนักน้ำ
-ระยะทางดูด-ส่ง
-ความลาดชันของท่อดูด-ส่ง
-มีฟองอากาศในท่อส่งมากจนเกินแรงต้าน
-ใช้ขนาดมอเตอร์ไม่เหมาะสมกับงาน
-ปั๊มฝืด เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา
 

ปัจจัยที่ดูดน้ำไม่ขึ้น
-พลังงานขับปั๊มมีไม่มากพอ
-เลือกใช้เสป็กปั๊ม หรือมอเตอร์ไม่เหมาะกับงาน
-มีรอยรั่วของอากาศทางท่อดูด
-ขนาดท่อและมวลน้ำหนักน้ำในท่อ หนักเกินกำลังปั๊ม
-ระยะทางดูด-ส่ง
-ความชันของท่อดูด-ส่ง

ข้อมูลจาก เพจ พลังงานและการประยุกต์ใช้โดยสุนนท์กุล