รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com


ปั๊มชักต่อมอเตอร์DCสูตรคำนวณการทดรอบมู่เล่ย์ปั๊มชัก

ปั๊มชัก UMA รวงข้าว รุ่น R43Sขนาดลูกสูบ 43 มม.
ปริมาณน้ำ 1500 – 1800 ลิตร/ชม.
สูบลึก 8-10 เมตร
ส่งสูง 25-30 เมตร
ส่งไกลเกิน 500 เมตร ติดตั้งมอเตอร์ DC 350วัตต์ ทำงานโดยต่อตรงกับแผ่นโซล่าเซลล์ ขนาด250-325วัตต์ จำนวน 1 แผ่น เมื่อได้รับแสงแดดปั๊มจะเริ่มทำงานได้ การเก็บไฟจากแผ่นลงแบตเตอรี่ Deep Cycle จะทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ควรตั้งรอบการทำงานให้เหมาะสม
ปั๊มชักทำงานได้ดีที่สุดที่ 300 รอบ/นาที น้ำที่ออกจะเรียบ ลิ้นวาล์วทำงานไม่หนักเกินไป

 สูตรการคำนวณรอบการทำงานของปั๊มชัก


ตัวอย่าง

ปั๊มชักรวงข้าว ขนาด 1นิ้ว ติดตั้งมอเตอร์ซิงเกิ้ลเฟส single phase 1,450 r.p.m.(ดูจากเนมเพลทที่ตัวมอเตอร์) มู่เล่ย์ปั๊มชัก ขนาด 8.1/2”นิ้ว มู่เล่ย์มอเตอร์ ขนาด 2 ”นิ้ว

วิธีคำนวณ
รอบมอเตอร์ = 1,450 r.p.m.
เส้นผ่าศูนย์กลางมู่เล่ย์มอเตอร์ = 2”นิ้ว
เส้นผ่าศูนย์กลางมู่เล่ย์ปั๊มชัก = 8.1/2” นิ้ว

รอบการทำงานของปั๊มชัก = (1,450 X 2) / 8.5
                                        = 341 r.p.m.
ดังนั้น ปั๊มชักรวงข้าว 1นิ้ว ทำงานที่ 341 รอบ/นาที
 

โจทย์คือ มีมอเตอร์ DC 500 r.p.m. ต้องการนำมาใช้กับปั๊มชักรวงข้าว 1นิ้ววิธีคำนวณหามู่เล่ย์มอเตอร์ เพื่อทดรอบให้ได้รอบที่เหมาะสมกับปั๊มชัก

สูตรการคำนวณรอบการทำงานของปั๊มชัก


เส้นผ่าศูนย์กลางมู่เลย์มอเตอร์ = (300 r.p.m X 8.5) / 500
                                               =5.1 นิ้ว
ดังนั้น ต้องใช้มูเล่ย์มอเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว