รับผลิตและจำหน่ายปั๊มน้ำ ปั๊มชัก ปั๊มโยก และปั๊มหอยโข่ง สนใจสินค้าติดต่อ 02-427-1398 , 02-427-1427 , 02-427-1143 E-mail : vr@pumpvr.com


 คู่มือการติดตั้งปั๊มชัก


ด้านน้ำเข้า


1.ท่อน้ำเข้าติดตั้งให้ดีอย่าให้มีรอยรั่ว (รอยรั่วระหว่างข้อต่อขณะใช้งาน แก้ปัญหาโดยพันด้วยยางในจักรยาน วิธีนี้ได้ผลดีมาก)
2.ติดตั้งฟุตวาล์วกันกลับที่ปลายท่อดูด
3.ติดตั้งท่อสามทางและบอลวาล์วติดตัวปั๊มเพื่อใช้ล่อน้ำ
4.ยึดข้อต่อและวาล์วให้แน่นโดยมีปะเก็นยางรองอย่าให้รั่ว การยึดข้อต่อเข้ากับเกลียวหน้าแปนปั๊ม ระวังอย่าให้ชนยางรองหน้าแปน
5.เติมน้ำให้เต็มท่อดูด และให้เต็มหัวปั๊ม ระยะดูดไม่เกิน 8-10 เมตร

ด้านน้ำออก


1.ท่อส่งน้ำออกจากปั๊มให้ติดตั้งแอร์แว(air chamber)2ท่อคู่
ใช้ท่อขนาดใหญ่กว่าท่อเมนและปิดฝาท่อด้านบนโดยติดตั้งห่างจากตัวปั้มในระยะ1-5 เมตร
2.ติดตั้งวาล์วกันกลับ (check valves) ต่อจากแอร์แว โดยให้มีขนาดใหญ่กว่าท่อเมน1เบอร์ เช่นเดินท่อพีวีซี 2 นิ้ว ให้ติดวาล์วกันกลับขนาด 2 ½ นิ้ว
3.ติดตั้งวาล์วปล่อยน้ำทิ้งต่อจากวาล์วกันกลับ
4.เติมน้ำมันเครื่อง SAE20W-40 ให้พอดีกับแกนปั๊มชัก
5.ห้ามปิดวาล์วน้ำออกขณะปั๊มทำงาน

ข้อควรรู้เพิ่มเติมส่งน้ำระยะไกลและสูง


-การส่งน้ำระยะไกล ควรมีท่อพักอากาศแอร์แวเป็นระยะ เพื่อช่วยจัดการฟองอากาศในท่อ
-ก่อนเดินท่อขึ้นที่สูงชันให้ติดตั้งแอร์แวอีกหนึ่งคู่
-พื้นที่ที่มีช่วงโค้งสูงชันให้ติดตั้งวาล์วระบายอากาศ (air release valve) เป็นระยะเพื่อไล่อากาศในท่อ หรือใช้บอลวาล์ว (ball valve) ทำหน้าที่เป็นวาล์วระบายอากาศแบบ
ง่ายๆ และไล่เปิดปิดตอนเริ่มส่งน้ำ จะได้น้ำไหลเต็มท่อ
-ปล่อยน้ำที่ค้างในท่อส่งออกให้หมดก่อนใช้ปั๊มน้ำเพื่อลด��าระโหลดเมื่อเริ่มเดินเครื่อง